2017-12-18

Informacje ogólne

Informacje o zamówieniach ogłaszanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej dostępne sa na stronie internetowej: www.szpitalbp.pl w zakładce Zamówienia publiczne.