2015-05-21

Kierownictwo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

 

 mgr inż. Dariusz Oleński

 

 

 Dyrektor

 

 

 mgr Roman Filip

 

 

 Z-ca Dyrektora

 

 

 dr n. med. Paweł Chwaluk

 

 

 p. o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych

  

 mgr Jolanta Seroczyńska

 

 

 Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych -

 Główny Księgowy

 

 

 mgr Cecylia Kiełczewska

 

 

 Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa-Naczelna Pielęgniarka

 

 

 dr n. med. Joanna Kozłowiec

 

 

 Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala