2015-04-25

Organy i kadra zarządzająca

Kadrę zarządzającą Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej stanowią Dyrektor oraz Zastępcy Dyrektora.

 

Organem doradczym i opiniodawczym jest Rada Społeczna Szpitala.