2015-04-16

Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Lubelskiego oraz doradczym Dyrektora Szpitala.

 

Zasady i tryb działania Rady Społecznej określa ustawa o działalności leczniczej, Statut Szpitala oraz Regulamin Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

 

 

Skład Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej:

  1. Przemysław Litwiniuk - Przewodniczący Rady
  2. Tadeusz Sławecki
  3. Dariusz Litwiniuk
  4. Jan Bajkowski
  5. Stanisław Romanowski
  6. Maciej Płaszewski
  7. Mariusz Filipiuk